Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2019

5107 7be0 500
Reposted frommamzawieszke mamzawieszke vianiskowo niskowo

December 01 2019

Co się dzieje z człowiekiem, kiedy pęka mu serce?
Nic. Zupełnie nic. Przecież żyje, pije herbatę, bierze prysznic, czyta książki, czasem nawet się uśmiecha... Z tym, że każda z tych czynności nie ma najmniejszego sensu.
— znalezione
Sponsored post
5371 6093 500
rockyourmind, foods, 2010-2020.

So Long, and Thanks for All the Fish.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
8092 343d 500
Reposted fromble ble viadesperateee desperateee
8063 ed1e
Reposted fromble ble viadesperateee desperateee
8058 5f8e
Reposted fromble ble viadesperateee desperateee
2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi vialittlemouse littlemouse

Bądź zawsze kobietą z klasą. Nawet jeśli świat sponiewierał Cię tak, że właśnie leżysz pośrodku największego błota, jakie w życiu widziałaś. Miej tę cholerną godność. Nie w drogich butach czy seksownej sukience, tylko w dobrym sercu i delikatności. Wtedy możesz być pewna, że nic ani nikt nie odbierze Ci tego co najważniejsze, bo masz to po prostu w sobie.

— Aleksandra Steć
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viadesperateee desperateee
3545 eb57 500
Evil in a closet
Reposted frompragne-ataraksji pragne-ataraksji vianiskowo niskowo

November 27 2019

November 25 2019

6967 856d 500
Reposted fromTheEvexe TheEvexe viadivi divi
3037 da96 500
Reposted fromlaters laters vianiskowo niskowo
1266 8d87
Reposted fromkarahippie karahippie vianiskowo niskowo

November 23 2019

9543 947f 500
Reposted fromsoftboi softboi viaepidemic epidemic

November 21 2019

5644 d69d 500
Reposted fromDontJimiMe DontJimiMe vianiskowo niskowo
8466 be49 500
Reposted frombanitka banitka vianiskowo niskowo

November 20 2019

5099 7eb0 500
Reposted fromexistential existential vianiskowo niskowo
2055 86c3 500
Reposted fromtfu tfu vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...