Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2020

7323 8394
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
7838 70a8
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viashakeme shakeme
Sponsored post

July 06 2020

To był specyficzny rok, trudny. Podjęłam ważne i moim zdaniem korzystne decyzje. Od zawsze miałam poczucie, że jestem otoczona fosą, że jestem nieufna. Robię wrażenie osoby otwartej, mówię otwarcie na niektóre tematy, natomiast tak naprawdę wiele beczek soli trzeba ze ną zjeść, żebym uznała relację za przyjaźń.
— Katarzyna Nosowska w magazynie
Reposted fromnosowska nosowska viaucieknijmi ucieknijmi
Reposted fromshakeme shakeme viaucieknijmi ucieknijmi
1736 6e94
ZS
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda vialightyears lightyears

July 04 2020

Reposted fromshakeme shakeme

July 02 2020

4839 7096 500
Reposted fromsoftboi softboi viaAnneBonny AnneBonny
5230 a4fe 500
Reposted frompapaj papaj viaAnneBonny AnneBonny
1815 5a9d 500
Reposted fromdygoty dygoty viaAnneBonny AnneBonny
Jeśli ktoś nie odpowiada, to znaczy, że po prostu nie chce. W dzisiejszych czasach potrafimy nawet zasnąć z telefonem w dłoniach.
— Damian Makary
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianiskowo niskowo
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialightyears lightyears
Reposted fromshakeme shakeme
7811 7fd1 500
Reposted frommiischa miischa vianiskowo niskowo
Reposted fromshakeme shakeme

June 30 2020

2646 1ab8
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianiskowo niskowo

June 29 2020

Reposted fromshakeme shakeme viaI-HAVE-NO-FACE I-HAVE-NO-FACE
3095 e3e0 500
Reposted frommaybeyou maybeyou viasensimilla sensimilla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...