Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 18 2020

Z czasem uświadomisz sobie, że nie chodzi o motyle w brzuchu, ale o spokój w sercu.
— znalezione.
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaensomme ensomme
Im większe w człowieku wewnętrzne rozbicie, poczucie własnej słabości, niepewności i lęk, tym większa tęsknota za czymś, co go z powrotem scali, da pewność i wiarę w siebie.
— Antoni Kępiński

January 16 2020

1248 5f94 500
Reposted fromtotal1ty total1ty vianiskowo niskowo
Bium (koreański) - puste miejsce w sercu, czekające na wypełnienie.
— Ładne słowa.
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo
5404 0d30 500
Reposted fromzoshka zoshka vianiskowo niskowo

January 15 2020

0012 4d5f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacalvados calvados
Reposted fromshakeme shakeme viacalvados calvados
1365 2028 500
Stanisław Dróżdż - Zapominanie
Reposted fromwszyscyumrzemy wszyscyumrzemy vianiskowo niskowo
Reposted fromshakeme shakeme
Reposted fromshakeme shakeme viakikkeer kikkeer

January 13 2020

1793 5705 500
Reposted fromGreyscale Greyscale viaaura-lunaris aura-lunaris
0530 c397 500
A teraz… teraz to sobie myślę, że najważniejsze, żeby człowiek miał w życiu kogoś takiego, przy kim nie musi otwierać ust, jeżeli nie chce. Kogoś takiego, komu nawet nie musi niczego tłumaczyć, bo ten ktoś po prostu wie. Rozumie. I niczemu się nie dziwi.
— Marta Kisiel
0937 d01b 500
Reposted fromnutt nutt vialemkove lemkove

Gdy jesteś szczęśliwy słyszysz muzykę. Gdy jesteś smutny rozumiesz tekst.

Reposted fromxawery xawery vialemkove lemkove

January 12 2020

10 zasad dbania o siebie:


1. Jeśli czujesz, że coś jest niezgodne z Tobą, nie rób tego.

2. Mów dokładnie to, co masz na myśli.

3. Pozwól sobie być bardziej szczęśliwym. Teraz.

4. Odpuść to, czego nie jesteś w stanie kontrolować.

5. Traktuj siebie jak swojego najlepszego przyjaciela.

6. Nagradzaj siebie często i bez powodu.

7. Nie bój się powiedzieć "TAK" sobie, nawet jeśli to oznacza powiedzenie "NIE" innym.

8. Wybaczaj sobie swoje błędy.

9. Daj sobie czas na myślenie o ważnych rzeczach w samotności.

10. Regularnie pytaj siebie, czego aktualnie potrzebujesz od życia najbardziej.

— Michał Pasterski
Reposted fromavooid avooid vianiskowo niskowo

January 09 2020

4360 4879 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo

January 07 2020

2953 84ef 500
Reposted fromdeszcz deszcz vianiskowo niskowo

January 06 2020

9506 d1c9 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality vianiskowo niskowo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl